Jul och nyårshälsningar från vår ordförande

Bästa KTK:are, 2020 har inte blivit den start på ett nytt decennium som många av oss hade sett framemot. Pandemin tog oss i sitt grepp redan tidigt på året och så har det fortsatt. Efter en sommar som ingav vissa förhoppningar och en tidig höst som bjöd på minskade restriktioner kom bakslaget som ledde till att regeringen, myndigheterna och regionerna i början av november införde än hårdare restriktioner på grund av öka smittspridning i landet. Mörkret och kylan som denna årstid bjuder på gör att vi inte heller kan ses utomhus på samma sätt som tidigare under pandemin – och det bidrar för de flesta av oss till än färre sociala kontakter.

Mitt första år som ordförande för KTK har mot denna bakgrund inneburit beslut om inställda möten eller möten som fått hållas på distans. Som de sociala varelser vi är behöver vi fysiska möten också med kollegor och vänner – inte enbart med nära och kära. Men tyvärr har det inte gått att realisera under året även om vi hade förhoppningar om ett coronasäkrat julmöte. Jag hoppas precis som alla andra att 2021 kommer att föra med sig några fler möjligheter till möten och träffar och samtidigt tror jag mig förstå att vi måste fortsätta att vara uthålliga och hålla avstånd – tålamod alltså. Jag vill tacka alla medlemmar för att ni fortsatt stödjer KTK trots de bistra tiderna – på sikt kommer många mötesplatser att behövas och KTK är en av dessa!

På styrelsens vägnar önska jag er alla en så God Jul och ett så Gott Nytt År som dessa tider möjliggör.

Karin Röding

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå