ATT SÖKA STIPENDIUM

Rätt att söka stipendium äger varje i Sverige verksam tandläkare med svensk legitimation som under minst två år varit betalande medlem i Klubben. Stipendierna delas ut vartannat år. Utlysningen aviseras på Klubbens hemsida i september det år som utlysning äger rum.

Du söker för en studie som du planlagt och påbörjat, för en studie som du håller på att genomföra eller har genomfört. Du behöver inte vara antagen som doktorand för att söka ett stipendium. Du kan vara anställd i privat eller offentlig verksamhet. Berättigad betalande medlem kan tilldelas stipendiet mer än en gång

I ansökningsblanketten framgår vilka uppgifter som ska ingå i ansökan. Ansökan kan skrivas på svenska eller engelska. Ansökan ska ha inkommit till Klubbens vice ordförande senast den 15 december det år som utlysningen äger rum

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå