ATT BEDÖMA ANSÖKNINGAR

Ansökningarna granskas av Klubbens stipendienämnd som utses av styrelsen och består av tre ledamöter. I nämnden ingår medlemmar med erfarenhet av att läsa och bedöma forskningsansökningar. Det är styrelsen som på förslag från stipendienämnden fattar beslut om stipendiernas fördelning. Är du i början av din studie utdelas vanligen ett mindre belopp som en uppmuntran för det fortsatta arbetet. Har du kommit längre i ditt vetenskapliga arbete kan ett större belopp utdelas. Belopp över 50 000 kronor har sällan utdelats.

Bedömningskriterier:
Projektet som stipendiet söks för ska vara av god kvalitet och en del av arbetet inom ramen för projektet ska vara genomfört.

Planeringen och projektbeskrivningen gör att det är realistiskt att tro att arbetet kommer att resultera i en vetenskaplig publikation eller vetenskaplig presentation.

Sökanden som är förhållandevis nära disputation har prioriterats.

För sökande som erhållit stipendiet mer än två gånger har det krävts att det i ansökan går att utläsa att det är ett nytt projekt i förhållande till tidigare beviljade ansökningar.

Stipendiet har aldrig delats ut till kongressresor eller andra resor.

Stipendienämnden består 2024 av Karin Röding, Susann Kähäri Anerfält och Karin Garming-Legert

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå