ATT ERHÅLLA STIPENDIUM

Senast den sista januari det år som stipendiet utdelas får du besked om du erhållit ett stipendium. Det är ordföranden som kontaktar stipendiaten.

Stipendiet utdelas vid årsmötet. Vid nästföljande årsmöte förväntas du redogöra för vad stipendiet använts till genom att du presenterar din studie eller forskningsprojekt. Klubben ser gärna att presentationen har en populärvetenskaplig ansats.

Om ditt projekt leder till en publikation eller en presentation ska du ange att forskningsprojektet till del är finansierat av Kvinnliga tandläkareklubbens stipendiefond till Sigrid de Verdiers minne. På engelska: Foundation in Maemory of Sigrid de Verdier, Kvinnliga tandläkareklubben, Sweden.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå