Om KTK

1916 instiftades Kvinnliga Tandläkareklubben. Därmed hade ett av Sveriges första kvinnliga nätverk bildats.


Redan på den tiden kände de svenska kvinnliga tandläkarna att det fanns ett behov av att skapa en sammanslutning för att som det står i de ursprungliga stadgarna: ”arbeta för ett gott kamratskap mellan kvinnliga tandläkare, verka för lojalitet och gott samförstånd mellan kårens organisationer, tillvarataga kvinnliga tandläkares speciella intressen samt tillsammans med övriga yrkesgrupper bevaka kvinnors intressen i samhället.”


Tiderna och förutsättningarna för yrkeskåren har förändrats, men Kvinnliga Tandläkareklubben har bestått och samlar än i dag sina medlemmar till de årliga vår-höst och jul-möten. Många nya kontakter har knutits genom åren och många gamla vänskapsband från käftistiden har bestått tack vare klubbens återkommande möten. Ett lättsamt kulturprogram är oftast förtecken för mötena. Varierande, vackra, spännande miljöer i förening med intressanta föredrag och en god måltid i glada kollegors lag skapar en alldeles speciell förening av avkoppling och stimulans.


Klubbens traditionella julmöten är närmast beroendeframkallande. Att i brådaste juletid avnjuta julmötet med ett skönsjungande luciatåg följt av bokförlagets årliga, återkommande bokrecensioner (och därtill ovärderliga julklappstips) är vitaliserande för en trött tandläkarsjäl.


Återbetalningsregler vid återbud till klubbens möten. Vid återbud senast 1 vecka innan mötet återbetalas anmälningsavgiften helt. Vid återbud senare än 1 vecka innan klubbens möte återbetalas avgiften enbart om platsen kan övertas av annan medlem som önskar delta.


En viktig del av klubbens verksamhet är stipendiefonderna. Kvinnliga Tandläkareklubbens stipendiefond ”Sigrid de Verdiers minne” upprättades något år efter att klubben startades och har under åren givit forskande medlemmar ett välkommet tillskott i kassan.


Kvinnliga Tandläkareklubben är nu en vital 100-åring. Ett ständigt intresse och engagemang från medlemmarna har gjort att klubben hållits vid liv under alla dessa år och vi hoppas att den ska kännas lika angelägen och aktuell länge än.
Vill du bli medlem – skriv en kort presentation av dig och din yrkesverksamhet och maila den till: rodingkarin@gmail.com

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå