Stipendiefonden – Sigrid de Verdiers minne

År 1919 upprättades Kvinnliga Tandläkareklubbens första stipendiefond vars avkastning i en framtid skulle utdelas till stipendiater i klubben.

Ur protokollet vid detta sammanträde går att läsa: ” Meddelade ordföranden, att hon med anledning av det nyss fattade beslutet skulle överlämna 50 kronor såsom en liten grundplåt till den nya stipendiefonden”. 

Detta var grunden till den idag befintliga stipendiefonden ”Sigrid de Verdiers minne”. Fonden förvaltas av Kvinnliga Tandläkareklubbens styrelse och medlen redovisas under ett särskilt konto. Fonden omfattas således också av Kvinnliga Tandläkareklubbens revision.

Rätt att söka stipendiet äger varje i Sverige verksam tandläkare samt tandläkare med svensk legitimation, som under minst två år varit medlem i Klubben och visat intresse för ett gott kollegialt samarbete inom kåren.

Insänd ansökan granskas av en av styrelsen tillsatt stipendiekommitté varefter beslut om utdelning tas i styrelsen. Berättigad medlem kan tilldelas stipendiet mer än en gång.

Stipendiet utdelas vartannat år och ibland varje år, då möjligheter finns. Utdelning av stipendiet sker i samband med föreningens årsmöte. Året efter erhållet stipendium förväntas varje stipendiat hålla en kort presentation för delgivning av resultatet till de övriga medlemmarna i klubben.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå