Karin Röding, inbjuden att tala på Odontologiska sällskapets (OSS) Apolloniakväll

”Den 8 februari var KTK:s ordförande, Karin Röding, inbjuden att tala på Odontologiska sällskapets (OSS) Apolloniakväll om hennes 40 år i högskolans tjänst. OSS preses, Göran Dahllöf och KTK:s ordförande konstaterade att de båda sällskapens ordförande sällan eller aldrig varit på ett möte eller arrangemang anordnat av någon av organisationerna. Bland deltagarna fanns lärare, kollegor och fd studenter.

Klubbens ordförande avslutade med att, på uppmaning av OSS, ge lite vintips i sin egenskap av utbildad sommelier.”

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå