Information från årsmötet 16 mars 2023

Årsmötet avhölls på Medelhavsmuseet i Stockholm. Ett drygt 30-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan som inleddes med en fin guidning av museet. Museet är för övrigt inhyst i en tidigare banklokal, Inskrivningsbanken, vilket både bankvalv och bankens initialer, IB, påminde oss om. Flera medlemmar tog också tillfället i akt att besöka museet på egen hand före visningen vilket också ingick i avgiften till årsmötet.

Förutom sedvanliga årsmötesförhandlingar innehöll också dagordningen inval av två nya styrelseledamöter, Annelie Lengheden och Marie Tullberg samt Hanna Bergström som suppleant. Se vidare under fliken KTK:s styrelse om styrelsens sammansättning.

Ordförande avtackade därefter skattmästare Caroline Edwall Arvidsson med blombukett och bok. Skattmästaren har under de 18 år hon varit verksam i styrelsen arbetat tillsammans fem ordförande varav tre var närvarande på årsmötet. Chatarina Eriksson lämnade samtidigt sitt uppdrag som klubbmästare. Chatarina var förhindrad att närvara vid årsmötet och kommer att avtackas vid ett senare tillfälle.

Årsmötet valde dessutom in fem nya medlemmar: Ewa Ekwall, Josefin Forsberg, Maria George Therese Rudolfsson och Sarah Vaderlind.  Då de inte hade möjlighet att närvara vid årsmötet kommer de att erhålla klubbens jubileumsskrift och pin vid ett senare tillfälle.

Innan middagen under trevliga former intogs i bankdirektörens arbetsrum, ett rum av det mer pampiga slaget, utdelade ordföranden årets forskningsstipendier till Sigrid de Verdiers minne till två värdiga stipendiater: Helena Arvidsson och Ulrica Gidlund. Klubben önskar lycka till och ser framemot stipendiaternas presentationer vid årsmötet 2024.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå