Protokoll från årsmötet 16 mars 2023

Styrelse

Ordförande                         Karin Röding                                            2022-2024

Vice ordförande                  Susann Kähäri Anerfält                            2021–2023

e-post ansvarig

Skattmästare                       Caroline Edwall Arvidsson                       2021–2023

Klubbmästare                     Chatarina Eriksson                                   2021–2023

Vice klubbmästare             Eva Hammarlund                                     2021–2023

Sekreterare                         Lia Alvan Lindquist                                 2021–2023

Sociala medier                   Ulrica Gidlund                                         2021–2023

Web-ansvarig                     Gemensamt ansvar

Revisorer

Ann Lindunger                                                                                    2022–2024

Idil Adlati Burt                                                                                     2021–2023

Kornelia Johansson suppl.                                                                   2022–2024

Valnämnd

Agneta Bengtsson                                                                                2021–2023

Malin Ernberg                                                                                      2022–2024

Gunilla Tivelius                                                                                   2022–2024

Stipendiekommitté Utses av styrelsen

Karin Röding

Karin Garming Legert

Susann Kähäri Anerfält

 

Protokoll

 1. Årsmötet öppnades av ordförande Karin Röding
 2. Val av två justeringskvinnor: Mötet valde Ingrid Åkerblad och Gunilla Tivelius.
 3. Föredragningslistan godkändes.
 4. Ordföranden informerade om att KTK:s nya hemsida är nästan klar och visade den på bildskärm. Ordföranden tackade vice ordförande för arbetet med den nya hemsidan.
 5. Verksamhetsberättelse för år 2022 lästes upp av sekreterare Lia Alvan Lindquist (bifogas).
 6. Skattmästarens redogörelse: Caroline Edwall Arvidsson redogjorde för Kvinnliga Tandläkareklubben klubbens ekonomi och för stipendiefondens tillgångar.
 7. Revisorernas berättelse lästes upp av revisor Ann Lindunger.
 8. Frågan om ansvarsfrihet för 2022-års förvaltning, Mötet beviljade ansvarsfrihet för 2022 års förvaltning
 9. Fastställande av årsavgiften.
  Föreslås vara oförändrad för år 2023, dvs. 400 SEK.
  Mötet tillstyrkte oförändrad årsavgift.
 10. Valnämndens rapport

I tid att avgå

Från styrelsen: Susann Kähäri Anerfält, Caroline Edwall Arvidsson, Chatarina Eriksson, Eva Hammarlund, Lia Alvan Lindquist, Ulrica Gidlund

Från valnämnd:  Agneta Bengtsson

Från revisorer:  Idil Alatli Burt

Valnämndens förslag

Till styrelsen: Omval av Susann Kähäri Anerfält, Lia Alvan Lindquist,                          Ulrica Gidlund – samtliga väljs på 2 år

Nyval av Eva Hammarlund och Annelie Lengheden väljs på 1år,

Marie Tullberg väljs på 2 år, Hanna Bergström suppleant väljs på 1 år

Att tre styrelsemedlemmar väljs på 1 år beror på att mandatperioder i styrelsen behöver överlappas.

Till revisorer: Omval av Idil Alatli Burt väljs på 2 år

Tillfrågade av styrelsen

Till valnämnden:  Omval av Agneta Bengtsson väljs på 2 år

 

Mötet valde enligt valnämndens förslag.

 

 1. Websidan/e-postregister

Vice ordförande informerade om att arbetet med medlemsregistret fortgår.

Arbetet med ny hemsida fortskrider tillsammans med Interwebsite.

 

 1. Kommande aktiviteter

Klubbmästare Eva Hammarlund rapporterar om problem med stigande priser på allt-för måltider, guidning och lokalhyra mm Försöker att hålla ner avgiften till klubbens möten samtidigt som klubbmästaren påpekade att samtliga möten på olika sätt är subventionerade av klubben.

 

Klubbmästaren uppmanade medlemmar att gärna komma med förslag på framtida mötesplatser!

 

 1. Inval av nya medlemmar

Ewa Ekwall, Therese Rudolfsson, Josefin Forsberg, Sarah Vaderlind och Maria George valdes in av mötet. Ingen var närvarande idag, får skrift och pins vid senare tillfälle.

 

 1. Övriga frågor.

Ordförande avtackade skattmästare Caroline Edwall Arvidsson med blombukett och bok efter 18 år i styrelsen. Skattmästaren ha arbetat tillsammans fem av klubbens ordförande varav tre var närvarande på årsmötet.

 

 1. Årsmötet avslutas

 

Utdelning av KTK:s forskningsstipendier till Sigrid de Verdiers minne

Ordförande Karin Röding delade ut stipendier till

Helena Arvidsson och Ulrica Gidlund

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå