Information från Årsmötet den 14 mars 2024

KTK:s årsmöte gick i år av stapeln på Folktandvården Eastmaninstitutet. Ett 30-tal medlemmar hade hörsammat inbjudan. Vid årsmötet fick deltagarna en grundlig redogörelse för de möten som hållits under 2023. Klubbmästare Eva Hammarlund utgick från texter och inte minst bilder som numera publiceras på hemsidan efter varje aktivitet. Det blev en fin exposé över årets möten.

Skattmästare Annelie Lengheden redogjorde för såväl Klubbens som Stipendiefondens ekonomi, som är god. Samtidigt ska sägas att varje aktivitet subventioneras i större eller mindre grad av Klubben. Det finns dock inga planer på att i dagsläget höja medlemsavgiften även om kostnaderna för Klubbens möten ökat något. Skattmästaren och ordföranden har under de senaste månaderna arbetat med att föra över de båda verksamheternas ekonomi till Handelsbanken från SEB. Efter presentation av verksamhetsberättelserna, förenings revisorernas berättelse beviljades styrelsen ansvarsfrihet.

Tre nya medlemmar valdes in: Stephanie Ammerman, Carina Fei och Emma Vikman, som dessutom deltog på mötet. Emma erhöll KTK:s jubileumsskrift och pin och hälsades samtidigt välkommen.

Valnämnden redogjorde för sitt arbete. Till nya ledamöter/suppleanter valdes Stephanie Ammerman och Gunnel Hanses in. Eva Hammarlund som avböjt att kvarstå som klubbmästare avtackades av ordföranden med tal och en bok och erhöll en stor varm applåd för sina insatser från deltagande medlemmar.

Då det är 50 år sedan de första stipendierna ur stipendiefonden till Sigrid de Verdiers minne gjorde Gunilla Johnson, tidigare ordförande i KTK och mångårig deltare i stipendienämnden en kort resumé av arbetet med stipendierna. Drygt 100 kvinnliga tandläkare verksamma i Sverige har under de gångna 50 åren erhållit stipendier. Ett viktigt syfte har alltid varit att uppmuntra kvinnor att genomföra forskning, trots andra åtaganden professionellt och privat. Stipendiet har aldrig varit för att finansiera ett helt projekt. Många av Klubbens stipendiater har senare blivit framgångsrika professorer, docenter, specialister eller inom andra samhällssektorer. 2023-års stipendiat Helena Arvidsson höll sedan sin forskningspresentation, se vidare under STIPENDIEFONDEN/STIPENDIATER

Kvällen avslutades under gemytliga former på Melanders fisk där vi avnjöt en fin fisksoppa med tillbehör.

Copyright 2024 © All rights Reserved. Hemsida Webbdesign Interwebsite Webbyrå